تفاهم نامه نحوه ایجاد زیر ساخت شبکه فیبر نوری بین منطقه آزاد تجاری ماکو و مخابرات منطقه آذربایجان غربی، با حضور سرپرست مخابرات منطقه، معاونت تجاری و مسئولان منطقه آزاد تجاری ماکو با هدف ارائه سرویس های جدید ارتباطی امضاء شد. این تفاهم نامه در محل معاونت عمرانی منطقه آزاد تجاری ماکو در خصوص تفاهم نامه نحوه ایجاد زیر ساخت شبکه فیبر نوری در مناطق روستایی مرزی و کنار ارس برای ارائه سرویس های جدید ارتباطی به ساکنان مناطق آزاد ماکو امضاء شد.

نویسنده: وحید کریمی

فعال حوزه فن آوری اطلاعات ، دکترای مدیریت کسب و کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.