پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران آي سي تي پرس با عنوان اينترنتي WWW.ICTPRESS.IR به عنوان پايگاهي خصوصي در زمينه اطلاع رساني در حوزه فناوري اطلاعات وارتباطات فعاليت مي كند.

اين پايگاه متشكل از روزنامه نگاران مجربي است كه با فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و تكيه بر دانش اين حوزه سال ها در رسانه هاي مختلف و مرتبط قلم زده و همچنين موثر بوده اند .

اين پايگاه را همچنين مشاوراني متشكل از استادان و كارشناسان صاحب نام و همچنين انجمن هاي مرتبط موضوعي حمايت معنوي و علمي مي كنند.

اين پايگاه كاملا خصوصي بوده و به هيچ نهاد و ارگاني وابسته نيست.

اهدف راه اندازي پايگاه :

 • گسترش و اعتلای فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اطلاع رسانی و کمک به جنبش نرم افزاری
 • گشودن درگاهی قابل اعتماد برای سفر به اعماق علم و فناوری
 • افزایش سطح آگاهی جامعه
 • پی ریزی بساط ثبات جامعه اطلاعاتی ایران همپای جهان
 • فرهنگ سازی عمومی دربکارگیری فناوری اطلاعات
 • ایجاد فضای مناسب اندیشه
 • معرفی ، شناسایی و توسعه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تولید و اشاعه محتوای ناب بومی
 • ایجاد پایگاه بازشناسی بخش خصوصی فعال در ICT
 • انعکاس اخبار و بررسی چالش های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحليل موضوعي
 • شناسایی و معرفی نخبگان
 • تبیین جایگاه فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار
 • تولید خوراک مناسب رسانه ای در حوزه فناوری اطلاعات
 • کمک به بازیابی ،بازشناسی و بازسازی یا مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات
 • کمک به رشد اقتصاد ایران از طریق پررنگ نمودن کاربردهای فناوری اطلاعات برای اقتصاد
 • کارآفرینی برای نیروی فعال خبرنگار و عوامل رسانه ای مستعد در حوزه علمی و فناوری و شناسایی آثار ICT در اشتغال
 • شناسایی و معرفی مراکز فناوری اطلاعات و رشد و مشاوره جهت تحصیل مراحل عالی فناوری برای دانش پژوهان
 • اطلاع رسانی مناسب و به موقع
 • ایجاد زمینه لازم برای جهانی شدن از طریق بررسی ابعاد تجارت الکترونیکی
 • فراهم آوری زمینه گذار از شکاف دیجیتالی با فرصت دیجیتالی به ترمیم دیجیتالی
 • بررسی ابعاد مذهب در فناوری اطلاعات و اخلاق فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی
 • ایجاد پورتال دانش از مجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات و پاسخ به نیاز علمی دانش پژوهان

نویسنده: وحید کریمی

فعال حوزه فن آوری اطلاعات ، دکترای مدیریت کسب و کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.