آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای

(خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو  مراکز داده  دولت الکترونیک)

به شماره مناقصه  99/10

شماره مناقصه در سامانه ستاد(۲۰۰۰۰۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰۳)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو  مراکز داده  دولت الکترونیک)به شماره مناقصه  99/10 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (۲۰۰۰۰۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰۳) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به طور مجدد برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱میباشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: ۱۸:۰۰ روز شنبه تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت۱۸:۰۰روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ در محل آدرس ذیل و در طبقه ۶ ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه  تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره ۲۲ سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق ۲۰۹ و تلفن : ۸۸۱۱۵۹۰۶

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *