شهرداری مشهد
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
    شماره :  درخواست اولیه ۱۷۷۱۶۲۰۸
مناقصه عمومی—- یک مرحله ای
موضوع : خرید قطعات یدکی تجهیزات ذخیره سازی مورد نیاز شهرداری مشهد

متقاضیان شرکت در مناقصه چنانچه در سامانه بانک تامین کنندگان به آدرسVendor.mashhad.ir   اطلاعات خود را ثبت ننموده اند، ابتدا اطلاعات کامل خود را در سامانه مربوطه وارد نموده و در قسمت طبقه بندی “سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات” را انتخاب نموده و پس از تائید صلاحیت، در همین آگهی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور درخواست خود را جهت دریافت اسناد ثبت نمایید.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد مقدس در نظر دارد طبق اسناد و مشخصات پیوست مناقصه‌ای به شرح ذیل برگزار نماید:

۱.        موضوع مناقصه: خرید قطعات یدکی تجهیزات ذخیره سازی مورد نیاز شهرداری مشهد
۲.        زمان اخذ اسناد:از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ لغایت ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۳.       شرایط مناقصه:
۳.۱.      مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ می‌باشد.
۳.۲.      بررسی و بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ در محل سازمان خواهد بود.
۳.۳.      نشانی محل تحویل پیشنهادها: مشهد، بلوار معلم، نبش معلم ۱، دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
۳.۴.      شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به پیوست‌های اسناد مناقصه اعلام نمایند.
۳.۵.      شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد دریافتی را در دو پاکت مجزا به صورت درب بسته و لاک و مهر شده (الف) و (ب)بشرح ذیل تحویل واحد دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.
۳.۵.۱.    پاکت الف)حاوی ضمانت نامه شرکت در مناقصه (بر اساس آئین‌نامه هیئت وزیران) به مبلغ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تبصره ۱: ضمانت‌نامه‌های قابل قبول عبارتند از: چک تضمین شده بانکی یا چک بین بانکی و یا ضمانت‌نامه بانکی در وجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد و یا فیش واریزی به حساب بانک شهر به شماره ۷۰۰۶۵۲۲۴۷۱ شعبه میدان راهنمایی مشهد کد ۲۷۳
مشخصات کارفرما:
کد اقتصادی: ۹۳۱-۳۱۱-۳۸۳-۴۱۱، شناسه ملی: ۱۴۰۰۱۹۱۲۲۸۳، شماره ثبت: ۸۱۱۰۳۲۳۴۳۳۱، کد پستی: ۱۳۳۳۵-۹۱۸۸۶
تبصره۲ : ضمانت نامه بانکی باید در فرم صحیح خود و همراه با پر فراز و تمبر ارائه گردد.
تبصره۳: مدت اعتبار ضمانت نامه باید حداقل ۳ ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای ۳ ماه دیگر، بی قید و شرط قابل تمدید باشد.
۳.۵.۲.    اساسنامه و تصویر آخرین تغییرات شرکت مبتنی بر دارندگان امضاء مجاز نیز پیوست گردد.
۳.۵.۳.    فرم مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت نیز که به پیوست آمده است، تکمیل و به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی آنها ارائه گردد.
پاکت ب)شامل نرخ پیشنهادی است که بر اساس فرم آنالیز قیمت تجهیزات بدون خط خوردگی بصورت حروفی و عددی قید گردیده و توسط مناقصه گر مهر و امضاء شده است و یادآوری می‌گردد پیشنهادهای فاقد آنالیز بها مردود خواهد بود. ضمناً روی پاکت عنوان مناقصه، عنوان پاکت، نشانی و تلفن دسترسی مناقصه گر حتماً قید گردد.
۳.۶.      برنده مناقصه باید حداکثر تا ۷ روز اداری پس از ابلاغ مناقصه گذار، با سپرده تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود به انعقاد پیمان مبادرت نماید در غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه بدون هیچگونه تشریفات قضائی به نفع مناقصه گذار ضبط می‌شود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست و لذا با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد، ضمانت‌نامه وی ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه نفر سوم نیز امتناع نماید، ضمانت‌نامه وی نیز ضبط می‌گردد.
۳.۷.      هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گذار و یا منافع دولت جمهوری اسلامی ایران تبانی نموده‌اند، ضمانت شرکت کنندگانی که در این جریان حضور داشته‌اند ضبط می‌گردد و اسامی آنها به مراجع قضایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.
۳.۸.      برنده مناقصه باید ضمانت نامه بانکی حُسن اجرای تعهدات در قرارداد را به میزان ۱۰ درصد مبلغ قرارداد برای مدت قرارداد به همراه دوران گارانتی در وجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد تهیه و تسلیم نماید.
۳.۹.      شرکت‌کنندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نمایند.
۳.۱۰.   مناقصه گذار می‌تواند تا روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، با صدور الحاقیه و یا اصلاحیه در اسناد مناقصه تجدید نظر کرده و موعد تسلیم و یا گشایش پیشنهادها را به تعویق اندازد.
۳.۱۱.   برابر شرایط عمومی پیمان مناقصه گذار می‌تواند تا میزان ۲۵ درصد حجم، مدت و مبلغ قرارداد را افزایش یا کاهش دهد.
۳.۱۲.   ذیل تمامی اسناد مناقصه باید توسط مناقصه گر مهر و امضاء شوند و کلیه اوراق تحویلی به صورت الکترونیکی نیز در لوح فشرده ضمیمه اسناد ارائه گردد.
۳.۱۳.   هیچگونه شرط یا شرایطی از جانب شرکت‌کنندگان مورد قبول نمی‌باشد و پاسخهایی که شرط یا شرایطی در آن قیده شده باشد باطل خواهند شد.
۳.۱۴.   مناقصه گر باید کلیه شرایط مشخص شده برای تجهیزات مورد نیاز مناقصه گذار را به صورت دقیق رعایت نماید.
۳.۱۵.   کلیه کسورات قانونی (در صورت وجود) به عهده مناقصه گر می‌باشد.
۳.۱۶.   در صورتیکه هزینه های دیگری وجود دارد که در اسناد دیده نشده است، عنوان هزینه به همراه مبلغ آن در سایر هزینه ها اعلام شوند.
۳.۱۷.   پاسخ مناقصه در جدول مربوط آنالیز قیمت کل نوشته شود.(جمع مبالغ جدول حتماً به عدد و حروف نوشته شود)
۳.۱۸.   مناقصه گذار در رد تمام یا قبول هریک از پیشنهادات به صورت جزء و یا کلی مختار است.
۳.۱۹.   کلیه هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه از برنده مناقصه دریافت می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود شرکت کنندگان در مناقصه از هزینه چاپ آگهی اطلاع حاصل نمایند.
طبقه بندی موضوعی : فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهلت تحویل پیشنهاد تا :
۱۳۹۷/۰۵/۲۳۱۳:۳۰:۰۰
مبلغ براورد اولیه :   ۰   ریال    معادل :  صفرریال
مبلغ ضمانت نامه :   ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال    معادل :   چهارصد و بیست میلیونریال
هزینه آگهی در روزنامه :   هزینه آگهی روزنامه با برنده اول خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *