خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی   

شماره فراخوان در سامانه ستاد(۲۰۰۰۰۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰۴)

فراخوان(۹۹/۱۴)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی به شماره فراخوان (۹۹/۱۴)و شماره فراخوان در سامانه ستاد (۲۰۰۰۰۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰۴) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ۱۴۰۰/۰۲/۱۱می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد ارزیابی کیفی از سایت: تا ساعت: ۱۸:۰۰ روز  سه شنبه مورخ:۱۴۰۰/۰۲/۲۱         

مهلت زمانی ارسال پاکات ارزیابی کیفی : تا ساعت: ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ:۱۴۰۰/۰۲/۲۸       

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت: ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ:۱۴۰۰/۰۳/۰۱            

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره ۲۲ سازمان فناوری اطلاعات ایران.طبقه‌دوم اتاق ۲۰۹ و تلفن : ۸۸۱۱۵۹۰۶

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *