شبیخون بد افزار شمعون به شرکت نفتی ایتالیایی سایپم

بدافزار شمعون اطلاعات مهم شرکت نفت و گاز در ایتالیا را از بین برد طبق گزارشات گونه‌ی جدیدی از بدافزار شمعون در سیستم‌های شرکت نفت و گاز ایتالیا که -تحت قرارداد با سایپم، شرکت ایتالیایی پیمانکار صنعت نفت و گاز هستند- پیدا شده که حدود ۱۰ درصد از فایل‌های موجود در کامپیوتر‌های سایپم را از بین برده […]

ادامه مطلب