اپلیکیشن «به مهد»: حلقه اتصال خانواده و مهدکودک

مدیر عامل شرکت توسعه دانش و فناوری‌های نوین : اپلیکیشن «بهمهد» ارتباط خانواده و مهد را برای آموزش کودک برقرار می کند مدیر عامل شرکت توسعه دانش و فناوری‌های نوین با اشاره به تولید اپلیکیشن «بهمهد» برای آموزش کودکان سه تا پنچ سال در مهد کودک ها گفت: در دنیا برای تاثیر گذاری بر روی […]

ادامه مطلب