منطقه آزاد ارس: هاب توسعه ای شرکت های دانش بنیان منطقه

بنا به گزارش خبرنگار آی تی پرس  از روابط عمومی منطقه آزاد ارس ،دکتر عبدالرضا واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی به همراه هیاتی متشکل از مدیران پارک  از مرکز رشد منطقه آزاد ارس و شرکت های دانش بنیان مستقر در این منطقه بازدید به عمل آورد. دکتر عبدالرضا واعظی در دیدار با […]

ادامه مطلب