فن آوری اطلاعات و شغلهای مرتبط :ظرفیت‌های اشتغال به تفکیک هر استان

به گزارش خبرنگار آی تی پرس ؛به نقل از مهر،طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) طی چند سال گذشته با هدف شناسایی ظرفیت‌های اشتغال در هر استان آغاز شد که خلاصه مطالعات استانی این طرح با «تحلیل آموزش عالی و اشتغال»، استخراج ظرفیت‌های اشتغال به تفکیک هر استان به تناسب ظرفیت های نیروی کار، […]

ادامه مطلب