کمپین فیشینگ: شبیخون امنیتی از طریق برنامه‌های تیم ویور به صدها شرکت تولیدی

محققان کسپرسکی به تازگی یک کمپین فیشینگ دیگر را با هدف سرقت پول از حساب‌های شرکتی و سازمانی کشف کرده‌اند. در حال حاضر و در این حمله، مجرمان سایبری کمپانی‌های تولید کننده را مورد حمله قرار دادند. در اغلب موارد حمله به چنین شرکت هایی با هدف جاسوسی یا خرابکاری انجام می گیرد. اما هدف […]

ادامه مطلب