۱۰ اردیبهشت : فرصت خدمت سربازی در لباس مهندسی ( امریه )

نتایج دوبرابر ظرفیت پذیرش نیروهای امریه سربازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرحله سوّم جذب) برای دعوت به مصاحبه ۱۰ اردیبهشت ماه اعلام شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، متقاضیانی که برای گذراندن خدمت سربازی در وزارت ارتباطات در سامانه جذب امریه سربازی ثبت نام کرده اند می […]

ادامه مطلب