سمینار تخصصی کاربردهای نوین اینترنت اشیا در دولت هوشمند

در فضای کنونی اقتصاد کلان کشور، افزایش بهره‌وری نهادهای حاکمیتی از طریق هوشمندسازی فعالیت‌ها و خدمات خود به عنوان مهمترین اولولیت و مؤثرترین سیاست در گذر از تهدیدهای داخلی و خارجی و تبدیل آنها به فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم در کشور معرفی شده است. فناوری‌های نوین دیجیتالی مانند اینترنت اشیاء […]

ادامه مطلب