رییس سازمان فناوری اطلاعات خبر داد:دولت الکترونیکی تنها مختص دستگاه اجرایی نیست و همه باید به آن بپیوندند

رییس سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: ثبت رکورد ۴۴ میلیون تراکنش دستگاه های دولتی با مرکز ملی تبادل اطلاعات / پیوستن دستگاه های دولتی به دولت الکترونیکی با ۲۲درصد افزایش / دولت الکترونیکی تنها مختص دستگاه اجرایی نیست و همه باید به آن بپیوندند رییس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام رشد ۲۲ درصدی دستگاه های […]

ادامه مطلب