فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی و با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری که به استناد مصوبه شصت و دومین و شصت و سومین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲، مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه بر اساس رأی هشتاد […]

ادامه مطلب