هوش مصنوعی پرده از اسرار چند هزار ساله دست نوشته های باستانی برمیدارد !

چگونه می‌توان برخی متن‌ها در نوشته‌های باستان را آن هم با سرعت خواند و رونویسی کرد؟ تا به امروز کامپیوترها در خواندن دست‌نوشته‌های تاریخی و دست‌خط‌های شکسته قدیمی پیشرفت چندانی نداشته؛ اما حالا به کمک هوش مصنوعی، قدم‌های موفقیت‌آمیزی در این راه برداشته شده است. در بایگانی تیرول، ایالتی در اتریش سندهای زیادی از قرن […]

ادامه مطلب