دانلود کتاب :چگونگی ایجاد زیرساخت امن اینترنت اشیا

اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است. به‌طور خلاصه اینترنت اشیاء فناوری جدیدی است که در آن برای هر موجودی قابلیت ارسال داده از طریق شبکه¬های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می¬گردد. فناوری اینترنت اشیا نقش بسیار مهمی در دنیای کارآفرینان بازی می‌کند. کسب¬وکارهای متعددی بر محور این فناوری راه¬اندازی […]

ادامه مطلب