افزایش حملات به سرویس SMB (درگاه ۴۴۵)

در اواخر سال ۱۳۹۵یک #‫آسیب‌پذیری جدی با سطح خطر بحرانی با نام EternalBlueدر پروتکل#‫SMBافشاء شد که نسخه‌های مختلف سیستم عامل ویندوز را تحت تاثیر قرار می‌داد. از آن زمان تا به حال انواع کدهای سوء‌استفاده و #‫باج‌_افزار و جاسوس‌افزار و غیره از این آسیب‌پذیری سوء‌استفاده نموده‌اند. بررسی‌های مجددمرکز ماهر نشان‌دهنده وجود تعداد زیاد آدرس های دارای آسیب پذیری مذکور می […]

ادامه مطلب