مشاور جوان وزیر و مدیرکل امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کیست ؟

در انتصابی  جذاب با حکم آذری جهرمی، دکتر مهدی آهویی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد. با  توجه به جوان بودن این  انتصابات و علاقمندی  فعالین حوزه فناوری اطلاعات  به شناخت بیشتر مدیران جدید  اطلاعات جالبی از این نخبگان جوان را برایتان ارائه میکنیم .   دکتر مهدی […]

ادامه مطلب