یک متخصص ایرانی ،رئیس مرکز تعالی اینترنت اشیاء اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در آسیا و اقیانوسیه شد

توسط اتحادیه جهانی مخابرات(ITU) ؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه، رئیس مرکز تعالی اینترنت اشیاء اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در آسیا و اقیانوسیه شد به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرزاد ابراهیمی به عنوان رئیس مرکز تعالی (Center of Excellence) حوزه اینترنت اشیاء در آسیا و اقیانوسیه به مدت ۴ سال برای بازه […]

ادامه مطلب