در حاشیه نمایشگاه بین المللی باکو تل : توافق برای تشکیل کنسرسیوم ICTبا حضور آذربایجان ، روسیه ، ترکیه و ایران

به گزارش خبرنگار آی تی پرس  ، در حاشیه گشایش  نمایشگاه بین المللی مخابرات و ارتباطات آذربایجان، ۲۰۱۸،  ،وزارت حمل و نقل ، ارتباطات و فن آوری های بزرگ آذربایجان، وزارت توسعه دیجیتال روسیه، ارتباطات و رسانه های جمعی، وزارت حمل و نقل و زیرساخت های ترکیه و وزارت ارتباطات و فناوری ایران توافق نمودند  […]

ادامه مطلب