وزارت بهداشت، اپلیکیشن مزاج سنجی را در الکامپ رونمایی کرد

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وب اپلیکیشن مزاج سنجی را با هدف رفع نیازمردم درخصوص آگاهی از خصوصیات روانی و جسمانی شان درسالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ رونمایی کرد. ستاد خبری الکامپ ۲۴- زهرا رفیعی مسئول این پروژه درباره ویژگی‌های این اپلیکیشن گفت: این سامانه که به صورت وب اپلیکیشن طراحی […]

ادامه مطلب