شرکت بهسازان ملت: دریچه ای به دنیای بانکداری الکترونیکی بومی

با تلاش یک شرکت دانش بنیان داخلی محقق شد؛ توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و تولید محصولات مناسب بانکداری الکترونیکی بومی نخستین شرکت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۷۳ با هدف توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و تولید و عرضه محصولات مناسب بانکداری الکترونیکی کار خود را آغاز کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و […]

ادامه مطلب