تهدیدات امنیت سایبری در اینترنت اشیاء : آسیب پذیری ها و انجام سناریوی حملات

اینترنت اشیاء شبکه‌ای از دستگاه‌ها از قبیل سنسورها و محرک‌ها در یک محیط فیزیکی است. این دستگاه‌ها از طریق یک تکنولوژی سیمی یا رادیویی به شبکه سراسری اینترنت متصل شده و برای اهداف کنترل و مانیتورینگ استفاده می‌شوند. اینترنت اشیاء دارای کاربردهای فراوانی در حمل و نقل، کنترل ترافیک، محیط‌های هوشمند، و سلامت عمومی می‌باشد. […]

ادامه مطلب