مدیر شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی : نوآوری نیاز اصلی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی گفت: شبکه آزمایشگاهی مثل یک موجود زنده نیازمند نوآوری و رشد و اجرای ایده‌های جدید است. به گزارش خبرنگار آی تی پرس به نقل از  خبرگزاری مهر ، رضا اسدی‌فرد در خصوص فعالیت شبکه آزمایشگاهی، بیان کرد: شبکه آزمایشگاهی مثل یک موجود زنده نیازمند نوآوری و رشد و اجرای […]

ادامه مطلب