شاپرک سرویس برخی از شرکت‌های پرداخت‌یار را تعلیق کرد.

سرویس برخی شرکت‌های پرداخت‌یار به علت تعلل در انجام تعهدات مندرج در موافقت‌نامه از سوی واحد نظارت بر شبکه پرداخت شاپرک تعلیق شد. به گزارش خبرنگار آی تی پرس به نقل از  روابط عمومی شاپرک، همان‌گونه که قبلا هم تأکید شده بود، شرکت‌هایی که موفق به انجام آزمون‌های فنی پرداخت‌یاری و امضای موافقت‌نامه شده بودند تا […]

ادامه مطلب