دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور : پایگاهی برای پروژه های ملی دانش بنیان

  معرفی دفتر فناوری اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات از سال ۱۳۶۴ با توجه به اهمیت اطلاعات روزآمد در پشتیبانی علمی از محققین کشور ، تلاش به برقراری ارتباط و استفاده از بانکهای اطلاعاتی خارجی نمود و تقریبا تا سال ۷۴ کلیه موسسات و سازمانهایی که به صورت Online از بانکهای اطلاعاتی خارجی استفاده می کردند […]

ادامه مطلب