تشنج کسب و کارهای آنلاین : فیلتر شدن حدود ۱۸۰ سایت خدمات گردشگری

به گزارش خبرنگار  آی تی پرس به نقل اخبرگزاری فارس، اخیرا  در اقدامی جنجالی با فیلتر شدن حدود ۱۸۰ سایت خدمات گردشگری فضای کسب وکارهای آنلاین در کشور دچار تشنج شده است. طبق تجربه‌های مشابه دیگری، این سایت‌ها نیز در یک روز تعطیل فیلتر شدند و امکان پیگیری تا رسیدن روز کاری برای صاحبان آنها وجود نداشت. […]

ادامه مطلب