رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانه استان قم : هوشمند سازی شهر قم اولویت ماست .

رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانه استان قم گفت: وجود بهترین زیرساخت‌های شهری از ملزومات حرم اهل بیت است و باید بهترین ظرفیت‌ها و امکانات برای زائرین تدارک دیده شود. به گزارش خبرنگار آی تی پرس به نقل از ایسنا، ظرفیتی که هم اکنون برای هوشمند سازی شهر قم در حال شکل گیری است، متشکل […]

ادامه مطلب