هشدار مرکز ماهر در خصوص برنامه های مرتبط با اینستاگرام

هشدار مرکز ماهر در خصوص برنامه های مرتبط با اینستاگرام ببنا به گزارش خبرنگار آی تی پرس   به نقل از مرکز ماهر ، اکثر برنامه های مرتبط و جنبی اینستاگرام موجود در بازار ایران  سارق اطلاعات کلیدی کاربران هستند . گسترش شبکه اجتماعی ‫اینستاگرام در بین مردم برخی مسائل جانبی را نیز به همراه داشته است. یکی […]

ادامه مطلب