بکارگیری نسل جوان در سطوح عالی مدیران با حکم وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات 

بعد از سخنان رییس جمهوری مبنی بر بکارگیری از نسل جوان در سطوح عالی مدیران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو جوان را در سمت های عالی مدیریتی منصوب کرد. به گزارش خبرنگار آی تی پرس به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری ، بعد از تاکید رییس جمهوری در جشنواره شهید رجایی مبنی بر استفاده از جوانان در […]

ادامه مطلب