کشف پیچیده ترین بات نت در اینترنت اشیا

محققان امنیتی به تازگی پیچیده ترین بات نتی را کشف کرده اند که دستگاه های متصل به اینترنت اشیا را مبتلا می کند. این بات نت می تواند هر دستوری را در دستگاه مذکور انجام دهد. به گزارش خبرنگار آی تی پرس به نقل از تلگراف،  کارشناسان امنیتی پیچیده ترین بات نتی را کشف کرده اند که […]

ادامه مطلب