رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران :بلوغ اکوسیستم های استارتاپی نیازمند حضور فعال سازمانهای مردم نهاد در این عرصه است.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که پیشرفت اکوسیستم های کسب و کار تابع بلوغ و حضور نهادهای مردمی در کنار استارتاپ ها است گفت: NGO ها به عنوان حلقه مفقوده در زنجیره کسب و کارهای نوین در کنار استارتاپ ها و دولت می توانند بسیاری از مسائل مربوط به این صنعت را […]

ادامه مطلب