انتشار حملات کریپتو جکینگ با بهره گیری از آسیب پذیری سرویس وین باکس میکروتیک

بررسی ها نشان می دهد یک حمله سایبری جدید با هدف سو استفاده از منابع کامپیوتری برای تولید بیت کوین در حال انجام است. آسیب پذیری بسیار خطرناک دستگاه های میکروتیک که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در پورتال مرکز ماهر گزارش شده است، حفره اصلی جهت نفوذ مهاجم و رخ داد این حمله […]

ادامه مطلب