افزایش بودجه جهانی فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۹

به گزارش خبرنگار آی تی پرس به نقل  از زد دی نت، تحقیقاتی که در این زمینه توسط موسسه مذکور صورت گرفته نشان می دهد شرکت های مختلف تجاری و نهادهای دولتی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ آمادگی بیشتری برای صرف بودجه در حوزه فناوری اطلاعات دارند. بر همین اساس، بیش از نیمی از […]

ادامه مطلب