مژده مرشدی؛فناوری اطلاعات به‌عنوان توانمند ساز کسب‌وکار دیگر رسالت اصلی فناوری اطلاعات را بیان نمی‌کند

مژده مرشدی؛ مسئول توسعه کسب‌وکار راهکارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) گروه فناوری پرند / عبارت «فناوری اطلاعات به‌عنوان توانمند ساز کسب‌وکار یا IT as Business enabler» دیگر شریعت اصلی فناوری اطلاعات را بیان نمی‌کند. دستکم در صنعت بانکداری و پرداخت، آن‌چنان کسب‌وکار و فناوری اطلاعات درهم‌آمیخته شده‌اند که می‌توان از PSPها، به‌عنوان شرکت‌های فناوری اطلاعاتی که […]

ادامه مطلب