۲۱ درس برای قرن بیست‌و‌یکم : برنامه‌نویسی را فراموش کنید؛ بهترین مهارت برای آموزش به فرزندانتان، بازآفرینی است

تغییر پرشتاب الگو‌های سنتی را منسوخ خواهند کرد اگر امسال فرزندی به دنیا بیاورید، سال ۲۰۵۰، سی‌وچند ساله خواهد بود. حتماً آرزو دارید که تحصیلاتی خوب، شغلی آبرومند و زندگی‌ای مرفه داشته باشد و طبیعی است که تلاش می‌کنید تا راه زندگی را به او بیاموزید. اما یوول نوآ هراری، مورخ جوان، معتقد است بهترین […]

ادامه مطلب