بلفینگ کامپیوتر : مایکروسافت، Outlook را با طراحی بهبود یافته‌ای در ویندوز و وب بروز‌رسانی می‌کند

    امروز، مایکروسافت یک بروز‌رسانی بزرگ برای Outlook در ویندوز و وب را با طراحی بهبود  یافته‌ای انجام می‌دهد. مایکروسافت یک گزینه جدید به نام ” Coming Soon ” در Outlook برای ویندوز و گزینه انتخاب در Outlook بر روی وب که اجازه می‌دهد تا کاربران طراحی جدید را امتحان کنند مایکروسافت توضیح می‌دهد: […]

ادامه مطلب