گزارش تحلیلی فروش تجهیزات ذخیره ساز در نیمه دوم سال ۲۰۱۸

بنا به گزارش گروه تحلیل و امار آی تی پرس به نقل از  IDC،  سهم بازار   Dell EMCدر حال افزایش است، زیرا  این شرکت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ شکاف سهم خود را در سطح جهانی بیش از Hewlett Packard Enterprise و NetApp گسترش داده است. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸، Dell […]

ادامه مطلب