موسسات مالی : هدف جدید بد افزار ماراپ

بنا به گزارش خبرنگار ای تی پرس  به نقل از مرکز ماهر ،#‫Marap بدافزار جدیدی است که موسسات مالی را هدف قرار داده و قابلیت دانلود بدافزارها و کدهای بدخواه دیگری بر روی سیستم قربانیان دارد. این بدافزار از شیوه جدیدی برای رساندن خود به سیستم‌های قربانیان استفاده می‌کند و بر خلاف بدافزارهای پیشین که به […]

ادامه مطلب