کمپانی دل در اندیشه فتح بازارهای جهانی سرور

با داشتن تعداد قابل توجهی از سهم بازار و تعداد رشد فروش، Dell Technologies در سه ماهه دوم در بازار  های جهانی سرور   به رشد فزاینده ای دست یافته است ، دل برای فروش سه ماهه بازار سرور جهانی، تقریبا ۲۰ درصد سهم بازار و بیش از ۵۰ درصد رشد فروش را اعلام کرد. […]

ادامه مطلب