آسیب پذیری جدید در سیستم عامل ویندوز

متخصصین امنیت، #‫آسیب‌پذیری #‫zero-day جدیدی در متخصصین امنیت، #‫آسیب‌پذیری #‫zero-day جدیدی در سیستم عامل #‫ویندوز کشف کرده اند. این نقص، هنگام بررسی نفوذ برخی مهاجمین و درحالی کشف شده است که فرد نفوذگر سعی داشته به شبکه هدف از طریق یک آسیب‌پذیری ناشناخته در سیستم عامل ویندوز حمله نماید. تحلیل های انجام شده بیشتر حول کتابخانه ای به نام win32.sys بوده […]

ادامه مطلب